top of page

SCHOOLPLAN  BEGELEIDING

Iedere 4 jaar leg je als school je ambities en plannen vast in een richtinggevend schoolplan. Een plan dat van iedereen is en aan de eisen voldoet. Geen papierentijger maar een schoolplan dat je in actie ziet als je door de school loopt. Uit het plan spreekt ambitie en de teams zetten er samen de schouders onder om het waar te maken. Niet omdat het moet maar omdat ze het willen.

Het vraagt tijd, aandacht en weten wat je doet.

Welke zichzelf respecterende schoolleiding wil zo’n schoolplan nou niet? Maar je loopt in een dergelijk traject vaak tegen lastige vraagstukken aan en het kost tijd en aandacht die je er als schoolleider eigenlijk niet voor hebt.  

Te doen

 • Personeelsbijeenkomsten voorbereiden en begeleiden.

 • Uitkomsten verwerken en weer terugkoppelen.

 • Betrekken van leerlingen, ouders en anderen. 

 • Plannen omschrijven in heldere en aansprekende taal,

 • Deze plannen ondersteunen met dito beeldmateriaal.

 • Zorgen dat het voldoet aan de wettelijke kaders.
   

Lastige vraagstukken:

 • Hoe ga je om met verschillende inzichten en ideeën?

 • Hoe daag je het team uit om met ambitieuze en vooruitstrevende ideeën te komen?

 • Hoe betrek je het team bij het terugbrengen van deze ideeën tot concrete realistische actieplannen?

 • Hoe ga je om met de ‘weerstand’ die je tegenkomt?

Wat wij voor je kunnen doen:

 

 

 • samen met de school ontwerpen van het complete proces, op maat en passend bij de school;

 • samen met jullie organiseren en begeleiden we alle bijeenkomsten zowel procesmatig als op onderwijskundig niveau;

 • verslaglegging van alle bijeenkomsten zodat stap-voor-stap de input voor het schoolplan bij elkaar komt;

 • zorgen dat het voldoet aan wettelijke kaders;

 • we werken samen met schrijvers die, met alle input die voortkomt uit de bijeenkomsten, mee kunnen schrijven en /of redigeren.

 • de vormgevers met wie we samenwerken kunnen zorgen voor ondersteunend beeldmateriaal en een frisse eigentijdse grafische vormgeving van het schoolplan.

Een co-creatieve resultaatgerichte aanpak

Wij trekken samen met je op en nemen je graag dingen uit handen. Onze aanpak is een co-creatieve aanpak waarbij inspirerende gesprekken tussen schoolleiding, docenten en stakeholders worden omgezet in concrete plannen en acties.

EEN AMBITIEUS SCHOOLPLAN DAT VAN IEDEREEN IS ALS RESULTAAT

 • Ambitieus realistische doelen, ondersteund door innovatieve en concrete plannen.

 • Een helder, uitnodigend en herkenbaar geschreven schoolplan dat gedragen is door het team en voldoet aan de eisen.

 • Vormgegeven op een frisse eigentijdse wijze.

 • Ondersteund met herkenbaar en aansprekend beeldmateriaal.

 • En misschien wel het belangrijkste: een team dat gemotiveerd werkt aan de uitwerking van het schoolplan.

Dit is wat het oplevert:

Een praktijkvoorbeeld

Deze school heeft met alle docenten, verschillende ouders, leerlingen en andere betrokkenen de basis voor een gedragen schoolplan gelegd. 

Schoolplan Capellenborg.jpg
HQ9A4362_edited.jpg

Neem je contact op als we iets voor je kunnen betekenen?

bottom of page